Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012Wysokość składki członkowskiej w 2013 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej wynosi

38,75 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2013r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000
16 Grudzień 2013

Szanowni Państwo!


Informacja o projekcie dla pielęgniarek i położnych - www.edukacjapacjenta.pl
26 Listopad 2013

Szanowni Państwo!


Uchwała Nr 178/VI/2013 z dnia 22 listopada 2013 w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Dofinansowanie Kosztów Kształcenia.
Uchwała...

22 Listopad 2013

Szanowni Państwo!


III edycja bezpłatnych konsultacji lekarskich "Rodzina to dzieci"
8 Listopad 2013

Szanowni Państwo!


W imieniu Organizatorów gorąco zapraszam, na jedyne spotkanie z Sekretarzem Generalnym RCN w Polsce. Na zaproszenie Zarządu Oddziału PTP oraz Katedry Nauczania Pielęgniarstwa UM w Łodzi, Peter Carter, członek Zarządu EFN przedstawi podczas spotkania temat udziału pielęgniarki APN (Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej) w ochronie zdrowia, na przykładzie Wielkiej Brytanii - zapraszamy.8 Listopad 2013

Szanowni Państwo!


Zaproszenie na XII Kongres Pielęgniarek Polskich8 Listopad 2013

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP nr 11 z dnia 22 października 2013 r30 Październik 2013

Szanowni Państwo!


W dniu 10 grudnia 2013 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 17 odbędzie szkolenie tematyczne z zakresu "Jak skutecznie zapobiegać i leczyć rany przewlekłe". Szkolenie przeprowadzi mgr fizjoterapii Iwona Głowacka, Konsultant Medyczny TZMO SA studentka IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim CM UMK w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej.

Przewidziane są certyfikaty uczestnictwa oraz przerwa cateringowo- kawowa.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.23 Październik 2013

Szanowni Państwo!


Informacja na temat terminu wejścia w życie planowanych zmian
w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ws. uznawania kwalifikacji zawodowych
2 Październik 2013

Szanowni Państwo!


9 Październik 2013

Szanowni Państwo!


Pielęgnacja pacjenta geriatrycznego - nowe wytyczne2 Październik 2013

Szanowni Państwo!


AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ


osób wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej ( indywidualnych praktyk) ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 oraz rozporządzenie MZ z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Dz. U. z 2011r. Nr 221 poz. 1319 )

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) aktualnego OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC(kopii aktualnej obowiązkowej polisy OC)

Wprowadzenie do systemu aktualnych danych ubezpieczeniowych nie podlega opłacie, ale wymaga złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze.

Aby złożyć taki wniosek należy:

- przesłanie na adres e-mail: rpwdl.oipip.wloclawek@gmail.com


- dostarczyć kopię polisy oc do siedziby izby

2 Październik 2013

Szanowni Państwo!


UWAGA WAŻNE !!!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Więcej informacji na stronie CEIDG:
www.prod.ceidg.gov.pl

Przedstawiamy wzór pisma: Scan pisma21 Sierpień 2013

Szanowni Państwo!


Pismo Pani Bożeny Banachowicz Prezesa Zarządu Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach.21 Sierpień 2013

Szanowni Państwo!


Komunikat dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie średnie bez matury.

Osoby, które noszą się z zamiarem przystąpienia do "matury po latach" zachęcamy do przystąpienia do tego egzaminu w roku szkolnym 2013/2014, ponieważ od 2015 matura będzie trudniejsza i będzie wymagać znacznie intensywniejszego przygotowania niż teraz. Jeśli ukończyło się szkołę średnią - do matury można podejść po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach. Formalności dokonuje się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast firmy specjalizujące się w nauczaniu dorosłych w ciągu kilku miesięcy pomagają przygotować się do egzaminu.

Zainteresowani szczegółowe informacje dotyczące formalności i struktury egzaminu maturalnego znajdą w bezpłatnym poradniku - Matura po latach - od czego zacząć?

Link do bezpłatnego poradnika:www.eduyou.pl/uploads/media/Matura_po_latach_-_informator_wyd._III_01.pdf21 Sierpień 2013

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy położne oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, do przyłączenia się do tworzonego przez Medycynę Praktyczną portalu Poczet Lekarzy (www.poczet.mp.pl (www.placowki.mp.pl), który aktualnie poszerzany jest o bazę pielęgniarek oraz położnych pracujących w miejscu wezwania.

Poczet Lekarzy wraz z bazą placówek medycznych w Polsce pomaga pacjentom odpowiedzieć na pytanie: gdzie się leczyć oraz ułatwia znalezienie odpowiedniego specjalisty w danym regionie. Pragniemy, aby pacjenci na stronie portalu mogli również otrzymać informację o działalności pielęgniarek i położnych pracujących w miejscu wezwania.

W Poczcie Lekarzy tworzone są indywidualne profile lekarzy oraz pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych. Zawierają one informacje w szczególności o wykonywanym zawodzie, miejscu pracy lub prowadzeniu prywatnej praktyki oraz telefonie kontaktowym dla pacjentów. Państwo - jako osoby współtworzące portal - otrzymujecie całkowity dostęp do edycji swoich wizytówek, decydując tym samym o zakresie udostępnianych informacji.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Skontaktuj się z nami i dołącz do Pocztu Lekarzy (12) 293 41 82, (12) 293 42 53, poczet@mp.pl

15 Sierpień 2013

Szanowni Państwo!


Z powodu zainfekowania przez wirusa-"robaka" nasz serwis był niedostępny przez 2 dni. Dołożyliśmy wszelkich starań aby jak najszybciej usunąć "usterkę". Z dniem dzisiejszym strona jest "czysta" i można z niej korzystać bez obaw.
Za utrudnienia przepraszamy.2 Sierpień 2013

Szanowni Państwo!


Informacje z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.19 Lipca 2013

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN) i ogólnopolskiej konferencji naukowej, które odbędą się w dniu 28 września 2013 roku we Włocławku.
Jednodniowa konferencja będzie niewątpliwie okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych z interdyscyplinarną opieką nad pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego. Tematyka Zjazdu oscyluje wokół zagadnień związanych z pielęgniarstwem w: neurologii, neurochirurgii, neuropediatrii, neuropsychiatrii, neuroonkologii, neuropsychiatrii i neuropsychologii, neurorehabilitacji, intensywnej opiece neurologicznej oraz opiece długoterminowej w odniesieniu do pacjentów z dysfunkcją układu nerwowego.
Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna we Włocławku ul. Okrzei 94.
Szczegółowe informacje i zasady rejestracji można znaleźć na stronie www.wshe.pl.

Zapraszamy do udziału w konferencji!17 Lipca 2013

Szanowni Państwo!


Informacja EFN w sprawie modernizacji Dyrektywy 36/2005/UE o uznawalności kwalifikacji

.


8 Lipca 2013

Szanowni Państwo!


W dniu 28.08.2013r. o godzinie 15:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 17 odbędzie szkolenie tematyczne z zakresu "ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM NA STANOWISKU PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH." Szkolenie poprowadzi Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego mgr Marlena Karwacka. Drugim tematem organizowanym przez firmę MEDILAB jest: "Higiena dłoni. Systemy dozowania.", który poprowadzi Prelegent Pan Bartosz Wojtyra Przewidziane certyfikaty uczestnictwa oraz przerwa cateringowo- kawowa.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Zapisy zgodnie z kolejnością zgłoszeń do dnia 23.08.2013r, ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy..8 Lipca 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych , który można znaleźć w dziale Prawo

.


1 Lipca 2013

Szanowni Państwo!


W związku z zakończeniem*realizacj*i projektu pt: "Staże pielęgniarskie w Klinice Frankfurt Höchst trampoliną do kariery zawodowej" realizowanego przez naszą firmę w ramach programu "Uczenie się przez cale życie" zachęcamy w kontekście upowszechniania rezultatów projektu do zapoznawania się z relacją z pobytu polskich pielęgniarek na stażu zawodowym w Niemczech.

www.clubsilesius.com.pl

Ponadto rozpoczynamy wysyłkę publikacji powstałych w związku z realizacją projektu:

Podręcznik: "Niemiecki język medyczny"

Poradnik: "Pielęgniarka na niemieckim rynku pracy"26 Czerwiec 2013

Szanowni Państwo!


Poniżej link do informacji na temat planowanego cyklu warsztatów szkoleniowych dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych. www.nipip.pl24 Czerwiec 2013

Szanowni Państwo!


Bardzo dziękujemy o udzielenie odpowiedzi na poprzednie badanie doyczące wprowadzanie Klasyfikacji w Polsce. na prośbę Ministerstwa Zdrowia chcemy zebrać jak najdokładniejsze dane Dlatego zwracam się ponownie do Państwa o uzupełnienie arkusza, który znajduje się poniżej. Jeżeli w poprzednim badaniu uzupełniono już informacje, prosimy tylko o dodanie ostatnich aktywności. Badanie dotyczące działań na rzecz implementacji ICNP (R) w Polsce10 Czerwiec 2013

Szanowni Państwo!


Miło Nam poinformować, iż w plebiscycie gazety "Nowości" brały udział Nasze koleżanki.

Spośród Pielęgniarek biorących udział w konkursie II miejsce zajeła:

Pani Krystyna Bochenek,

III miejsce zajeła:

Pani Jolanta Tokarska.

Spośród Położnych wyróżniona została:

Pani Jolanta Małecka.

W dniu 28.05.2013r. w Hotelu Bulwar w Toruniu odbyło się uroczyste rozdanie. Panie od organizatorów dostały statuetki, dyplomy oraz kwiaty.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku laureatkom serdecznie gratulujemy.


Galeria z wręczenia "Złotych Stetoskopów"

27 Maj 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami z VIII posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 7 maja 2013 r.

Stanowiska...27 Maj 2013

Szanowni Państwo!


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy rozpoczyna ostatnią edycję szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Pierwsze zajęcia odbędą się 24-26.06.2013r., kolejne zaplanowane zostaną po wakacjach w trybie piątek-niedziela. Całkowity koszt specjalizacji wyniesie 4.000 zł.
Więcej informacji...

Karta zgłoszenia...15 Maj 2013

Szanowni Państwo!


W związku z licznymi zapytaniami w sprawie implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP (R) do praktyki pielęgniarskiej oraz zakresem prowadzonych prac nad elektronicznym rekordem pacjenta w zakresie International /Nursing Minimum Data Set (I-NMDS), /działając z upoważnienia Dyrektor Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP (R) przy UM w Łodzi, przesyłam informacje w sprawie prac nad dokumentacją elektroniczną w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) przez Radę ds e-zdrowia w Pielęgniarstwie. www.csioz.gov.pl

Pytania szczegółowe należy kierować do Dyrektora CSIOZ Pana Marcina Kędzierskiego email "CSIOZ biuro"
biuro@csioz.gov.pl

ACBiR informacja...15 Maj 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy na szkolenia:

8-9.06.2013 - Pałac Bursztynowy Włocławek - "Rachunkowość i finanse" - Iwona Iwicka
25-26.05.2013 - Pałac Bursztynowy Włocławek - "Księgowość komputerowa" - Iwona Iwicka


Aby zapisać się naszkolenie wystarczy przesłąć mailową lub pocztą wypełniony formularz aplikacyjny, który przesyłam w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy...15 Maj 2013

Szanowni Państwo!


W dniu 28.05.2013r. o godzinie 16.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 17 odbędzie szkolenie tematyczne z zakresu "Leczenia ran", organizowane przez firmę ConvaTec Polska. Prelegentem będzie mgr Paulina Mościcka, pracownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMK Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby. Liczy się kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. Przewidziana jest przerwa cateringowo-kawowa.

Zapraszamy!11 Maj 2013

Szanowni Państwo!


W ramach ogólnopolskiego programu pn. "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie prowadzi zadanie "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia".

11 Maj 2013

Szanowni Państwo!


Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, z dnia 12 kwietnia 2013 roku..

29 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Ministerstwo Zdrowia opublikowało odpowiedzi na Stanowiska i Apele Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.
Z materiałem można się zapoznać w linku poniżej:

www.mz.gov.pl28 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Podczas VII posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 20 marca 2013 r. zostało podpisane oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażające sprzeciw wobec kontynuowania przez Ministra Zdrowia prac, nad wdrażaniem zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w jego treści z dnia 28 grudnia 2012 roku, które przesyłam w załączeniu.

Pismo przewodnie...

Oświadczenie...28 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Pismo Prezesa Polskiego Towarzystwa pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.
Pismo cz. 1...

Pismo cz. 2...21 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że w ramach prewencji zawodowej odbędzie się szkolenie dla pielęgniarek i położnych, nt."Nowoczesne opatrunki w leczeniu ran przewlekłych", zorganizowane przez Firmę Hartmann.

- Termin szkolenia: 23 Kwiecień 2013r. godz. 11.00
- Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna OIPiP we Włocławku, ul. Dziewińska 17
- Przewidziany catering.

Zgłoszenia chętnych Państwa do udziału w szkoleniu przyjmowane są telefoniczne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 Kwietnia 2013r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem Izby tel. 054 231 18 77.12 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Przekazujemy Ósme Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ, a w nim czytelnicy znajdą najnowsze informacje na temat funkcjonowania systemu eWUŚ tj. "Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców" uruchomionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za pośrednictwem Biuletynu prezentujemy także bieżące działania podejmowane w Projektach Centralnych, rozwiązania testowane w ramach Integracji Prototypów IKP i e-Recepty oraz szczegóły realizacji części IV Projektu P1. W sekcji "Okiem Pacjenta" Pani Rzecznik Praw Pacjenta informuje o współpracy z Centrum w kontekście realizowanego Projektu P1, mającej na celu wypracowanie i stworzenie jak najkorzystniejszych rozwiązań i skutecznej ochrony praw pacjentów. Na uwagę zasługują również artykuły ekspertów: Pana Tomasza Zielińskiego, lekarza opisującego swe doświadczenia w związane z komputeryzacją własnej placówki medycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na temat budowanego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie na skalę całego województwa. Do Usługodawców kierujemy szczególnie artykuły mówiące o zaleceniach dotyczących wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), podpowiadamy również na temat źródeł finansowania projektów w obszarze e-Zdrowia oraz informujemy o opublikowanym dokumencie prezentującym podejście do klasyfikacji EDM. Więcej informacji na łamach naszego Biuletynu, zapraszamy do lektury.

Aktualne Wydanie Biuletynu informacyjnego do pobrania: www.csioz.gov.pl11 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się ze Stanowiskami Ministra Zdrowia:

Stanowisko w sprawie szkodliwych warunków pracy

Stanowisko w sprawie pielęgniarek w dps

Stanowisko w sprawie podwyższania wieku emerytalnego

Stanowisko w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze

Stanowisko w sprawie nazwy - Pielęgniarka rodzinna

Stanowisko w sprawie dodatku za pracę w zespole wyjazdowym

Stanowisko w sprawie pielęgniarek w systemie ratownictwa medczynego

Stanowisko zmiana rozporządzenia w sprawie norm

Stanowisko przestarzeganie norm

Stanowisko w sprawie czasu pracy na umowach cywilnoprawnych

Stanowisko w sprawie urlopów szkoleniowych

Stanowisko w sprawie emerytur pomostowych11 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


AKCJA BEZPŁATNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH "RODZINA TO DZIECI" WE WŁOCŁAWKU JEŚLI MASZ PROBLEM - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.

Konsultacje lekarskie odbędą się w NZOZ Medyk
przy al. Fryderyka Chopina 43 we Włocławku
Termin: 9 kwietnia 2013 r.
od godz. 15.00


ZAPISY W KLINICE Salve Medica w Łodzi
pod nr tel.: 42 254 64 00, lub rejestracja@salvemedica.pl

z dopiskiem: "Akcja Włocławek"

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.5 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2012

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Informujemy, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Jednocześnie przypominam, że termin przesłania sprawozdania MZ-11 upływa dnia 15.03.2013 r., a sprawozdania MZ-12 - dnia 01.04.2013 r.

UWAGA! Sprawozdań nie przekazują indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i pielęgniarskie wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl.4 Marzec 2013

Szanowni Państwo!


Zarządzenie dotyczy połączenia Rady ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie z Radą ds. ICNP R, a celem integracji jest wprowadzenie synergii w działaniach obejmujących prace nad elektroniczną dokumentacją pacjenta w odniesieniu do opieki pielęgniarskiej.

W Radzie, funkcjonować będą zespoły zajmujące się dwoma głównymi tematami:

Zespół ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICN R oraz Zespół ds. Elektronicznego Rekordu Pacjenta, który zajmie się wypracowaniem wzorów dokumentacji medycznej dla pielęgniarek w oparciu o Klasyfikację ICNP (R).

Prace nad wzorem dokumentacji elektronicznej powierzono Pani mgr Ewie Orawczak z Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Plany opieki dla potrzeb dokumentacji powstają pod kierunkiem konsultantów krajowych:

1) w opiece paliatywnej - mgr Izabela Kaptacz,
2) opieka długoterminowa - dr n med. Elżbieta Szwałkiewicz,
3) interna - dr n. med. Bożena Gorzkowicz,
4) pielęgniarstwo onkologiczne - dr n. med Anna Koper,
5) pielęgniarstwo środowiskowe - mgr Beata Ostrzycka
6) pielęgniarstwo geriatryczne - dr Anna Andruszkiewicz

opracowaniem Karty wywiadu i Karty oceny pacjenta zajmie się Zespół w składzie:

- mgr mgr Beata Wójcik, Magdalena Dykas, Iwona Ługowska, Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
- mgr Katarzyna Głodowska UM w Poznaniu,
- mgr Joanna Wiśniewska, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
- mgr Władysław Grabowski, UM w Gdańsku.

Zespoły będą uzupełniane w miarę potrzeb.

Kontakt w sprawie z CSIOZ - informacje w Biuletynie.

Więcej w Ośmym wydaniu Biuletynu CSIOZ, s. www.csioz.gov.pl27 Luty 2013

Szanowni Państwo!


Informujemy o studiach podyplomowych - Zarządzanie ochroną zdrowia, które uruchamia WSHE we Włocławku.


Więcej informacji...25 Luty 2013

Szanowni Państwo!


W załączniku znajdą Państwo informację z prac Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP (R) przy UM w Łodzi.

Załącznik...11 Luty 2013

Szanowni Państwo!


Poniżej link do notatki ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu u stalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
www.izbapiel.org.pl
5 Luty 2013

Szanowni Państwo!


Prosimy o zapoznanie się z opinia P. Siłakiewicza w sprawie obowiązku zwrotu do właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych tzw. książeczki "prawa wykonywania zawodu" przez pielęgniarkę lub położną w przypadku zrzeczenia się przez nią prawa wykonywania zawodu.
Opinia...5 Luty 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do obejrzenia wywiadu Pana Tadeusza Wadasa w TVP Kraków na temat Pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
www.tvp.pl31 Styczeń 2013

Szanowni Państwo!


CNS Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne jest kwartalnikiem wydawanym od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy. Patronat nad czasopismem sprawuje Instytut Nauk o Zdrowiu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Poniżej znajdziecie Państwo link do wydanych czasopism. Zapraszamy do lektury.
www.pnn.wshe.pl24 Styczeń 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych "AQUARIUS"

Oferta...21 Styczeń 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z pismem wysłanym do Ministerstwa Zdrowia.

Pismo...18 Styczeń 2013

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2012

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.) nakładają na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych z zakresu ochrony zdrowia. Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych. Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2012 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl15 Styczeń 2013

Szanowni Państwo!


Podarujmy 1% podatku na Dom Seniora Pielęgniarki

Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z wiarą w dobro i wielkie serce Pielęgniarek, Położnych, Pielęgniarzy oraz Pracowników Ochrony Zdrowia, jak również ich rodzin, znajomych i wszystkich ludzi dobrej woli ośmiela się prosić o wsparcie
i przekazanie 1% podatku dochodowego wypełniając zeznanie podatkowe w okresie 1.01-30.04.2013r.

Więcej informacji...3 Styczeń 2013

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem miesięcznika Sztuka Pielęgnowania

Miesięcznik...Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry