Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012Wysokość składki członkowskiej w 2014 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej wynosi

40 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2014r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000


22 Grudzień 2014

Szanowni Państwo!

Biuletyn Informacyjny - Koordynacja projektów e-Zdrowie

15 Grudzień 2014

Szanowni Państwo!13 Listopad 2014

Szanowni Państwo!

W dniu 6 listopada 2014r. zawiązał się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego KOMITET OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KOMITET OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

13 Listopad 2014

Szanowni Państwo!

Badania ankietowe dotyczące samodzielności zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarek i położnych rodzinnych

Samodzielność zawodowa pielęgniarek rodzinnych

Samodzielność zawodowa położnych rodzinnych

4 Listopad 2014

Szanowni Państwo!

Protest 6 listopada 2014r. w Gdańsku

http://www.kopip.org/

Facebook

23 Październik 2014

Szanowni Państwo!

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym

Tematyka spotkania:

"Opatrunki specjalistyczne w świetle ustawy refundacyjnej".


Termin: 5.12.2014r. (piątek)
Godzina: 12.00-14.30
Miejsce spotkania: OIPiP ul. Dziewińska 17, Włocławek

Prowadzący spotkanie:

Monika Han
Medical Education Manager

Anna Durmowicz-Dudzik
Medical Representative

Wszyscy uczestnicy otrzymują:

- certyfikat uczestnictwa w spotkaniu
- materiały szkoleniowo-mikołajkowe

W czasie spotkania zapraszamy na przerwę kawową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.
21 Październik 2014

Szanowni Państwo!

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w WSHE we Włocławku14 Październik 2014

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dla Państwa został ulepszony serwis internetowy www.edukacjapacjenta.pl , zapewniając jeszcze łatwiejszy dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych, próbek produktów, szkoleń oraz doradcy medycznego 24h. Serwis jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich pielęgniarek i położnych z całego kraju.

Zapraszamy!10 Październik 2014

Szanowni Państwo!

Uwaga!!!


W dniu 28.10.2014r. w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku odbędzie się spotkanie szkoleniowo edukacyjne, przełożone z przyczyn od nas niezależnych z dnia 11.09.2014r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, którzy byli zapisani na liście uczestników jak również osoby które wyrażą chęć uczestnictwa poprzez dopisanie się do listy uczestników.

Przewidziana jest przerwa kawowa oraz certyfikaty uczestnictwa.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Serdecznie zapraszamy.


9 Październik 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż realizując Uchwałę Nr 212/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do zawarcia umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN SA o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, zostały pozyskane kody PIN do systemu IBUK.pl.

Od dnia dzisiejszego jest uruchomiony moduł Ibuk w systemie CRPiP.
Pytania dotyczące modułu proszę kierować na adrese-mail: ibuk@nipip.plInstrukcja założenie konta w systemie IBUK.pl oraz dodanie kodu PIN jest dostępna na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (www.nipip.pl).22 Wrzesień 2014

Szanowni Państwo!

W dniach 3-4 listopada 2014 rok w *Krakowie odbędzie się I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego - "Zdrowie Publiczne - od teorii do praktyki."
Partnerem Kongresu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Miasto Kraków.

Celem kongresu jest przedstawienie aktualnych osiągnięć i wyzwań w sferze zdrowia publicznego oraz stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk pomiędzy specjalistami w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wydarzenie to adresowane jest do pracowników inspekcji sanitarnej, przedstawicieli placówek działalności leczniczej, lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, pracowników samorządów i uczelni medycznych, a także studentów i wszystkich sympatyków zdrowia publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące kongresu wraz ze wstępnym programem naukowym zamieszczone są na stronie www.zdrowie-publiczne.pl lub dostępne pod numerem telefonu 12 422 09 20.

Serdecznie zapraszamy!8 Wrzesień 2014

Szanowni Państwo!

Oferta firmy, która posiada rozwiązania sprawdzone na rynku amerykańskim oraz polskim - mobilne stacje robocze z możłiwością zainstalowania komputera do bieżącego dokumentowania danych.

Inteligentne wózki zabiegowe...

Mobilne stacje robocze...

8 Wrzesień 2014

Szanowni Państwo!

Stanowisko Konsultantów Krajowych w sprawie ICNP (R)

8 Wrzesień 2014

Szanowni Państwo!

Informacja nr 7/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

26 Sierpień 2014

Szanowni Państwo!

UWAGA PIELĘGNIARKI - ABSOLWENCI 2,5 STUDIUM MEDYCZNEGO ORAZ LICEUM MEDYCZNEGO

Jesienią 2014 r. rozpoczną się zajęcia w ramach OSTATNIEGO naboru na bezpłatne studia pomostowe, realizowane w ramach projektu systemowego ,,Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego ze środków EFS. Studia bezpłatne będą realizowane wyłącznie w cyklu dwusemestralnym. Oznacza to, że oferta studiów bezpłatnych jest adresowana wyłącznie do absolwentów LICEUM MEDYCZNEGO oraz 2,5 STUDIUM MEDYCZNEGO. Uczelnie, które będą realizowały Projekt zostaną wyłonione w drodze postępowania przetargowego.

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku przystąpiła do wspomnianego przetargu. Osoby, które są absolwentami 2-LETNIEGO studium medycznego mogą także rozpocząć kształcenie w WSHE we Włocławku w ramach atrakcyjnej oferty komercyjnej. Wszyscy kandydaci, niezależnie od typu ukończonej w przeszłości szkoły medycznej, mogą składać dokumenty w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni. Rekrutacja trwa!26 Sierpień 2014

Szanowni Państwo!

Rozpoczęcie i zajęcia z kursu Szczepień organizowanego przez Ośrodek Kształcenia OIPiP w Bydgoszczy odbędzie się w sali
konferencyjnej w Pogotowiu Ratunkowym we Włocławku na ul. Lunewil 15.
Godzina rozpoczęcia i harmonogram zajęć pozostają bez zmian.
21 Sierpień 2014

Szanowni Państwo!

21 Sierpień 2014

Szanowni Państwo!

Informacja o Prawie Wykonywania Zawodu
27 Lipiec 2014

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla pielęgniarek, które przeprowadzi konsultant wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Wiesława Kujawa

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 września we Włocławku, w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o godzinie 12.30

Tematyka szkolenia:

"Standard objęcia opieką pacjenta w wieku dziecięcym oraz podeszłym przez pielęgniarkę rodzinną w podstawowej opiece zdrowotnej"
Przewidziana jest przerwa kawowa oraz certyfikaty uczestnictwa.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Serdecznie zapraszamy.7 Lipiec 2014

Szanowni Państwo!

OSTATNI NABÓR NA STUDIA POMOSTOWE DLA PIELĘGNIAREK

Jesienią 2014 r. rozpoczną się zajęcia w ramach OSTATNIEGO naboru na bezpłatne studia pomostowe, realizowane w ramach projektu systemowego ,,Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego ze środków EFS. Studia bezpłatne będą realizowane wyłącznie w cyklu dwusemestralnym. Oznacza to, że oferta studiów bezpłatnych jest adresowana wyłącznie do absolwentów liceum medycznego. Uczelnie, które będą realizowały Projekt zostaną wyłonione w drodze postępowania przetargowego.

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku przystąpiła do wspomnianego przetargu. Osoby, które są absolwentami studium medycznego mogą także rozpocząć kształcenie w WSHE we Włocławku w ramach atrakcyjnej oferty komercyjnej. Wszyscy kandydaci, niezależnie od typu ukończonej w przeszłości szkoły medycznej, mogą składać dokumenty w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni już od 9 czerwca 2014r. Rekrutacja trwa!2 Lipiec 2014

Szanowni Państwo!

Biuletyn ICNP(R) 2014
2 Lipiec 2014

Szanowni Państwo!

Stanowisko Konsultantów Krajowych w sprawie ICNP (R)
26 Czerwiec 2014

Szanowni Państwo!

Stanowisko nr 17 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.


26 Maj 2014

Szanowni Państwo!

FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA ALMACH ZAPRASZA NA POBYTY TURYSTYCZNO-WCZASOWE DO DOMU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ W TYLMANOWEJ


19 Maj 2014

Szanowni Państwo!

Ostatni nabór na bezpłatne studia pomostowe dla pielęgniarek

Zgodnie z informacją przekazaną przez Departament Pielęgniarek i Położonych planowany jest ostatni nabór na bezpłatne studia pomostowe realizowane w ramach projektu systemowego ,,Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego ze środków EFS. Studia rozpoczną się jesienią 2014r. i będą realizowane wyłącznie w cyklu dwusemestralnym. Oznacza to, że oferta jest adresowana wyłącznie do absolwentów liceum medycznego. Uczelnie, które będą realizowały Projekt zostaną wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna przystąpi do wspomnianego przetargu. Kandydaci na studia mogą składać dokumenty w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni już od 9 czerwca 2014r.8 Maj 2014

Szanowni Państwo!Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.
Przewidziany jest catering.

Zapraszamy!
16 Kwiecień 2014

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. "Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy położnej"

Celem warsztatu jestwypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie oraz komunikowania w trudnych sytuacjach,z zadbaniem o dobrostan pacjentki/rodziny jak również własny.

Grupa I - 24.04.2014 od godz.14:30 do 18:30
Grupa II- 25.04.2014 od godz.14:30 do 18:30

Warsztat odbędzie się w siedzibie OIPiP Włocławek

Osoba prowadząca: Anna Brzezińska

UWAGA!
Ogłoszenie o warsztatach dotyczy osób, które wyraziły chęć udziału w warsztatach z psychologiem.

Ilość miejsc ogranicznona. Istnieje możliwość dopisania się do warsztatów. Zgłoszenia i potwierdzenia przyjmujemy do dnia 23.04.20147 Kwiecień 2014

Szanowni Państwo!

Informacja nr 6/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
11 Kwiecień 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty na poczet wyjazdu do Domu Seniora Pielęgniarki w Tylmanowej należy dokonywać w siedzibie biura OIPiP najpóźniej do dnia 25.04.2014r.

Odjazd autobusu spod hotelu "Kujawy" w dni 9.05.2014r. o godzinie 7.15.7 Kwiecień 2014

Szanowni Państwo!

Informacja nr 6/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
2 Kwiecień 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że książka dotycząca Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej jest już w sprzedaży.
26 Marzec 2014

Uwaga

Z powodu spotkania edukacyjno-warsztatowego: "Opatrunki nowoczesne w leczeniu ran przewlekłych" w dniu 29.04.2014, egzamin ze szczepień ochronnych dla pielęgniarek organizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy odbędzie się o godzinie 11.0024 Marzec 2014

Szanowni Państwo!

Treść ogłoszenia na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jakie ukazało się w dniu 14 marca 2014r. w Gazecie Wyborczej
13 Marzec 2014

Szanowni Państwo!

Pismo MF do NRPIP dot. opodatkowania dopłat do szkoleń i obowiązku złożenia PIT-8C
10 Marzec 2014

Szanowni Państwo!

Firma Hartmann wspólnie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkanie edukacyjno - warsztatowe: "Opatrunki nowoczesne w leczeniu ran przewlekłych".
Spotkanie odbędzie się w dniu 29.04.2014 w godzinach 13:00-16:00.

Osoba prowadząca - Regionalny Przedstawiciel Medyczny Dagmara Pilarska

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

- certyfikat udziału
- ciekawe i niezbędne materiały edukacyjne

W trakcie spotkania przewidziano poczęstunek.

Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać telefonicznie w OIPiP. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.28 Luty 2014

Uwaga

W dniu 26.02.2014 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę o terminie Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

W dniu 25.03.2014r. w siedzibie izby odbędzie się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
Zapraszamy wszystkich delegatów.
Rejestracja delegatów od godziny 9.00.
27 Luty 2014

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla położnych, które poprowadzi Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego - J. Wroniecka.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.04.2014 we Włocławku, w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o godzinie 10:00.

Tematyka szkolenia:

1. Realizacja standardu opieki okołoporodowej w pracy położnej.
2. Pielęgnacja kikuta pępowinowego zgodnie z wytycznymi Nadzoru Krajowego w dziedzinie Neonatologii.

Przewidziane są certyfikaty uczestnictwa.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Serdecznie zapraszamy.18 Luty 2014

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla personelu medycznego organizowane przez NZOZ Dom Sue Ryder z zakresu "Opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych".

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 marca br. we Włocławku, przy OIPiP o godzinie 12:00.

Tematyka szkolenia:

. Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w świetle nowych przepisów - organizacja pracy pielęgniarki,
. Aparatura medyczna: podstawowa obsługa respiratora zalecanego w warunkach domowych.

Czas szkolenia: 2 godziny.

Organizator szkolenia:
NZOZ Dom Sue Ryder
Ul. Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz

Koordynator szkolenia:
Tomasz Żądło
tel. kom. 724-072-000
e-mail: t.zadlo@infusio.pl


Przewidziany jest catering.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.17 Luty 2014

Szanowni Państwo!


W dniu 4 Marca 2014 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 17 odbędzie się spotkanie z pielęgniarkami tematyczne z zakresu "Rany przewlekłe -jak skutecznie im zapobiegać i jak je leczyć?". Szkolenie przeprowadzi Konsultant Medyczny Iwona Głowacka.
Przewidziane są certyfikaty uczestnictwa.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.10 Luty 2014

Szanowni Państwo!


Pragnę poinformować, że z dniem 1 stycznia pojawiła się nowa możliwość wykonywania badań cytologicznych w Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przez położne POZ. Możliwości te określa Zarządzenie Prezesa NFZ nr 81/2013/DSOZ w Załączniku Nr 3 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r.

Gabinet położnej musi być wyposażony w:

- wzierniki jednorazowe,
- jednorazowe szczoteczki,
- fotel ginekologiczny.

Położna POZ, która chciałaby przystąpić do Programu, musi posiadać dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu, przeprowadzonego przez COK lub dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego organizowanego przez COK lub WOK. Pragnę poinformować, że dla osób nie posiadających w.w. dokumentów, na przełomie I i II kwartału zostanie zorganizowany kurs dokształcający.

www.wok.co.bydgoszcz.pl7 Luty 2014

Szanowni Państwo!


REKRUTACJA NA OSTATNIE, BEZPŁATNE STUDIA POMOSTOWE DLA PIELĘGNIAREK

Wiosną 2014r. rozpoczną się OSTATNIE, BEZPŁATNE studia dla pielęgniarek czynnych zawodowo, które będą mogły uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa w ramach Projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktualnie trwa procedura przetargowa na zawarcie umowy w sprawie wyboru uczelni, które będą uprawnione do prowadzenia wspomnianego kształcenia.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku PROWADZI JESZCZE REKRUTACJĘ studentów na wspomniane studia pomostowe. Zajęcia rozpoczną się już w marcu 2014r.6 Luty 2014

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2013.

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalności leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Sprawozdań nie przekazują indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarskie wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2013 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl
oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl13 Styczeń 2014

Szanowni Państwo!


Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych
7 Styczeń 2014

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP nr 13 z dnia 20 listopada 2013 r7 Styczeń 2014

Szanowni Państwo!


Zaproszenie na XII Kongres Pielęgniarek Polskich w 12-14 Czerwca 2014Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry