Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012Wysokość składki członkowskiej w 2015 roku
dla osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej wynosi

41,40 zł miesięcznie i obowiązuje od 01.01.2015r.

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

Rekomendacja KOPiP

ORPiP wydaje zalecenie w zakresie rozdziału dodatkowych środków z NFZ przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w okresie od 01 września 2015r. ( Rozporządzenie MZ z dnia 8 września 2015r). Rekomendujemy, aby w/w środki były przyznane w równej wysokości na wszystkie wykazane Pielęgniarki i Położne z zachowaniem proporcji w stosunku do przepracowanych godzin, w danym miesiącu. Czyli równoważnik etatu przeliczyć należy na stawkę godzinową i naliczyć każdej pracującej w danym miesiącu pielęgniarce proporcjonalnie do ilości godzin z harmonogramu.Zaproszenie

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 26 listopada 2015 roku ( czwartek ) w siedzibie OIPiP we Włocławku , ul Dziewińska 17 odbędzie się "XXX Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych".

9.00 - rejestracja Delegatów
10.00 - Rozpoczęcie Zjazdu


23 Grudnia 2015

Szanowni Państwo!


Pismo kierowane do Pana Tadeusza Jędrzejczyk Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
9 Listopad 2015

Szanowni Państwo!


Wypoczynek w Domu Pielęgniarki i Położnej w roku 2016.
6 Listopad 2015

Szanowni Państwo!


Mobbing w Ministerstwie Zdrowia. Jest raport | Raport OECD: Polscy lekarze nie dopuszczają pacjentów do głosu
Newsletter Medexpress.
.
16 Październik 2015

Szanowni Państwo!


Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Lekarze są za czy przeciw? Mamy wyniki badania |Czy wszystkie pielęgniarki dostaną podwyżkę?
Newsletter Medexpress.
.
13 Październik 2015

Szanowni Państwo!


Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506 705 444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.13 Październik 2015

Szanowni Państwo!


Komunikat Ministerstwa Zdrowia.
7 Październik 2015

Szanowni Państwo!


Co naprawdę wynegocjowały pielęgniarki?
Newsletter Medexpress.
.
5 Październik 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr 13/2015 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi .
25 Wrzesień 2015

Szanowni Państwo!


Podwyżki dla pielęgniarek: jest zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie | Lekarzu, ktoś oczernia Cię w Internecie? Jak z tym walczyć?.
23 Wrzesień 2015

Szanowni Państwo!


W dniach: 16 i 17 października 2015r Fundacja "Samotna Mama" organizuje we Włocławku , kolejny już V Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej pt. "Belcanto Per Sempre". Piąta edycja cieszącego się powoli rosnącą popularnością festiwalu świadczy o lokalnej tradycji, jaką - mamy nadzieję - udało się zaszczepić w naszym regionie. Tegoroczne spotkanie z wielkimi głosami zapowiada się równie interesująco.
14 Wrzesień 2015

Szanowni Państwo!


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku informuje, że trwa rekrutacja na bezpłatne studia I-stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO.
5 Sierpień 2015

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że w ramach promowania Ogólnopolskiej Kampani Społecznej "Ostatni dyżur" zostanie wyemitowany spot kampani w TV Republika. Emisja rozpocznie się 10.08.2015 i zakończy 14.08.2015. Poniżej podajemy godziny emisji:

- PONIEDZIAŁEK - 16:15 / 19:15
- WTOREK - 18:40 / 20:50
- ŚRODA - 17:30 / 19:45
- CZWARTEK - 16:15 / 19:05
- PIĄTEK - 17:30 / 22:309 Lipiec 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr 12/2015 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
2 Lipiec 2015

Szanowni Państwo!


Informacja o projekcie predefiniowanym pn. "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, jako lider Konsorcjum "Nauka i Zdrowie", realizuje Projekt predefiniowany pn. "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" stanowiący część Programu PL13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Projekt powstaje we współpracy Norweskiego Dyrektoriatu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach Projektu organizowane będą jednodniowe szkolenia, których głównym celem jest:

-rozpoznanie uwarunkowań zdrowia,
-poznanie najważniejszych przyczyn leżących u podłoża nierówności w zdrowiu,
-zapoznanie ze strategiami i metodami zmniejszania nierówności w zdrowiu (ze szczególnym uwzględnieniem strategii i metod zdrowia publicznego, w tym promocji zdrowia),
-poznanie zasad funkcjonowania systemu zdrowotnego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem struktur, które powinny być włączone w zmniejszanie nierówności w zdrowiu).

Adresatami szkoleń są pracownicy różnych podmiotów powiązanych z problematyką zdrowia społeczeństwa, w tym w szczególności pielęgniarki i położne.

Osobne szkolenia przewidziano dla:
-osób bezpośrednio pracujących z pacjentami i ich rodzinami,
-pracowników nadzorujących pracę innych osób, np. pielęgniarek/położnych oddziałowych, przełożonych i naczelnych pielęgniarek/położnych, pracowników okręgowych izb pielęgniarek i położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych, konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa

Szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają: materiały edukacyjne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz lunch. Koszty podróży nie będą zwracane.

Szkolenia organizowane będą w miastach wojewódzkich w okresie od września do grudnia 2015 r. Załączamy wstępny harmonogram szkoleń, który może ulec pewnym zmianom.

Rejestrację na szkolenia będzie prowadziła firma KDK Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Pani Agata Pomajda agata.pomajda@kdkinfo.pl

tel. 22 379 23 13.

Harmonogram szkoleń...

Pismo...1 Lipiec 2015

Szanowni Państwo!


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy ogłasza nabór na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

- pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych,
- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek.


Szkolenie specjalizacyjne...

Karta zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne...

Oświadczenie...

3 Czerwiec 2015

Szanowni Państwo!


Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
.
1 Czerwiec 2015

Szanowni Państwo!


Rekomendacje w sprawie projektu EDM przez Rade e-zdrowie.
1 Czerwiec 2015

Szanowni Państwo!


Kampania społeczna - Ostatni dużur.
29 Maj 2015

Szanowni Państwo!


Planowany termin egzaminu i zakończenia kursu specjalistycznego z zakresu ""leczenia ran" dla pielęgniarek, organizowanego przez Ośrodek Kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, zostaje przełożony z dnia 24.06.2015r. na 23.06.2015r. o godzinie 15:00.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, przy ul. Dziewińskiej 17 we Włocławku.28 Maj 2015

Szanowni Państwo!


Firma Convatec Polska Sp. z o. o. wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku serdecznie zaprasza na szkolenie:

Postępowanie w leczeniu ran przewlekłych, analiza przypadków.

Szkolenie poprowadzi mgr Andrzej Przewięźlikowski NZOZ Manus ul. Ligi Polskiej 5 w Toruniu, spotkanie odbędzie się w dniu 09.06.2015 o godz. 15.00 w sali wykładowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul Dziewińska we Włocławku zapisać się na szkolenie można: pod numerami telefonu: 608698045 oraz 542311877 lub osobiście w siedzibie Izby.

Liczba uczestników ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy27 Maj 2015

Szanowni Państwo!


Planowany termin egzaminu i zakończenia kursu specjalistycznego z zakresu "szczepień ochronnych" dla pielęgniarek, organizowanego przez Ośrodek Kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, zostaje przełożony z dnia 30.06.2015r. na 06.07.2015r. o godzinie 15:00.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, przy ul. Dziewińskiej 17 we Włocławku.

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem OIPiP we Włocławku (54-231-18-77), istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w drugim terminie w dniu 24.07.2015r. o godzinie 15:00 w siedzibie OIPiP we Włocławku.15 Maj 2015

Szanowni Państwo!


"Pielęgniarka i Położna w życiu każdego z nas".
15 Maj 2015

Szanowni Państwo!


Program akcji z okazji Dnia Matki 23 maja,
godz. 10.00-14.00, Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu
Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
.
8 Maj 2015

Szanowni Państwo!


Firma Convatec Polska Sp. z o. o. wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku Serdecznie zaprasza na szkolenie:

"Postępowanie w leczeniu ran przewlekłych, analiza przypadków."


Szkolenie poprowadzi mgr Andrzej Przewięźlikowski NZOZ Manus ul. Ligi Polskiej 5 w Toruniu, Spotkanie odbędzie się w dniu 09.06.2015 o godz.15.00 w sali wykładowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul Dziewińska 17 we Włocławku.

Zapisy na szkolenie pod numerem telefonu :542311877 lub osobiście w siedzibie Izby.

Przewidziane są dla uczestników materiały szkoleniowe i przerwa kawowa .

Liczba uczestników ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy5 Maj 2015

Szanowni Państwo!


Poniżej przedstawiamy Rejony Wyborcze.


REJON WYBORCZY NR 1 2015 WŁOCŁAWEK - MIASTO...

REJON WYBORCZY NR 2 2015 WŁOCŁAWEK - MIASTO...

REJON WYBORCZY NR 3 2015 WŁOCŁAWEK - MIASTO i POWIAT...

REJON WYBORCZY NR 4 2015 RYPIN - MIASTO I POWIAT...

REJON WYBORCZY NR 5 2015 LIPNO - MIASTO I POWIAT...

REJON WYBORCZY NR 6 2015 RADZIEJÓW - MIASTO I POWIAT...

REJON WYBORCZY NR 7 2015 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI MIASTO I POWIAT...

REJON WYBORCZY NR 8 2015 CIECHOCINEK - SANATORIA I UZDROWISKA...27 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje w okresie wakacyjnym aktywny 7-dniowy wypoczynek. W ramach ceny tj. 550 zł + ubezpieczenie (około 30 zł) Fundacja zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, wyjazdy: Zakopane, Czorsztyn, Niedzica, Krościenko, Szczawnica oraz na spływ Dunajcem i 2,5h pobyt - kąpiel w wodach termalnych.

Terminy pobytu
31.05 - 6.06
7.06 - 13.06
23.06 - 4.07
5.07 - 11.07
12.07 - 18.07
19.07 - 25.07
26.07 - 1.08
2.08 - 8.08
9.08 - 15.08
16.08 - 22.08
23.08 - 29.08

W wymienionych terminach wypoczynek odbędzie się przy co najmniej 30-50 uczestników.

Informacji udzielamy i zgłoszenia przyjmujemy do 30 IV 2015r drogą e-mailową:
biuro@fundacja-almach.org.pl

Istnieje możliwość dodatkowych terminów. Przyjazd do ośrodka we własnym zakresie
lub dla grup zorganizowanych 9,15,30-40 osób za dodatkową opłatą busem lub autokarem.

16 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WŁOCŁAWEK .
16 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej.
16 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Zapraszamy Panie położne do udziału w warsztatach na temat : Komunikacjiinterpersonalnej oraz umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Okręgowej Izby we Włocławku ul Dziewińska 17 w dniu 9 kwietnia 2015r. o godzinie 10.00.
Przewidywany czas zakończenia warsztatów to godzina 14.00
Ilość miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń .
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w siedzibie Okręgowej Izby lub pod numerem : 54 231 18 77

Warsztaty organizowane są pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr Janiny Wronieckiej

Warsztaty poprowadzi:
Psycholog Łukasz Mazur2 Marzec 2015

Szanowni Państwo!


Zaproszenie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego do udziału Pań położnych województwa Kujawsko- Pomorskiego w warsztatach na temat komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności udzielania wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym..
12 Luty 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr10/2015 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
12 Luty 2015

Szanowni Państwo!


KOMUNIKAT nr 1 Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi .
9 Luty 2015

Szanowni Państwo!


Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku ogłasza nabór na:
- specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 lutego 2015 r. Zapisy i informacje - Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, ul. Okrzei 94, pok. 15, 87-800 Włocławek, tel. 660 714 048.23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


List otwarty do Premier Rządu Rzeczypospolitej Poslkiej
23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Informacja nr 9/2015
z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R)
przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
23 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2014

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność lecznicząobowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2014 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie:www.csioz.gov.pl.15 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Stanowisko Konsultantów Krajowych w sprawie ICNP (R)
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Biuletyn ICNP(R)
9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla pielęgniarek, pt. ,,Zasady leczenia ran w środowisku wilgotnym - system Medisorb''.Prowadząca Iwona Głowacka- konsultant medyczny TZMO

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 Marca 2015 we Włocławku, w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o godzinie 14.00

Przewidziana jest przerwa kawowa oraz materiały dla uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Izby lub pod numerem telefonu: 054 231 18 77.

Serdecznie zapraszamy.9 Styczeń 2015

Szanowni Państwo!

Uwaga!!!


Konferencja pt. "Postępowanie z raną przewlekłą" , która miała odbyć się w dniu 23 stycznia 2015 we Włocławku, z przyczyn od nas niezależnych została odwołana. Osoby, które dokonały wpłaty organizator konferencji będzie kontaktował się osobiście.
Przepraszamy.Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry