Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012

Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby w

2017 roku wynosi 33,03 zł

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK O/Włocławek
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000

Rekomendacja KOPiP

ORPiP wydaje zalecenie w zakresie rozdziału dodatkowych środków z NFZ przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w okresie od 01 września 2015r. ( Rozporządzenie MZ z dnia 8 września 2015r). Rekomendujemy, aby w/w środki były przyznane w równej wysokości na wszystkie wykazane Pielęgniarki i Położne z zachowaniem proporcji w stosunku do przepracowanych godzin, w danym miesiącu. Czyli równoważnik etatu przeliczyć należy na stawkę godzinową i naliczyć każdej pracującej w danym miesiącu pielęgniarce proporcjonalnie do ilości godzin z harmonogramu.Zaproszenie

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 21.03.2017 (wtorek) w siedzibie OIPiP we Włocławku , ul Dziewińska 17 odbędzie się
"XXXII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych".

9.00 - rejestracja Delegatów
10.00 - Rozpoczęcie Zjazdu
Zaproszenie

Z okazji XXV lecia powstania Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy WSS we Włocławku oraz Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki serdecznie zapraszamy Panie/Panów - Położne, Pielęgniarki i Pielęgniarzy, na uroczyste Obchody w dniu 13 maja 2017 roku o godzinie 11.00 , które odbędą się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku,ul Okrężna 21.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017r.

Telefony:
608 407 277;
604 884 496;
54 4129412 Plan Uroczystości:

- Otwarcie uroczystości - Ewa Obuchowska
- Bożena Banachowicz -I-sza Przewodnicząca Ogólnopolskiego ZZPiP w Polsce
- Małgorzata Zawirowska - Przewodnicząca ORPiP we Włocławku
- Anna Turek - Przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy WSS we Włocławku
- Wręczenie Odznaczeń
- Występ chóru męskiego COPERNICUS z Torunia
- Serwis kawowy

OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22.12.2017 (piątek) oraz 2.01.2018 (wtorek) siedziba OIPiP we Włocławku będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.19 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 19-12-201713 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Harmonogram posiedzeń Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku w roku 201813 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Ważne dla użytkowników platformy SMK11 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Życzenia Świąteczne- Fundacja Almach - Bożena Banachowicz6 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 6-12-20175 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 5-12-20174 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 4-12-20171 Grudnia 2017

Szanowni Państwo!


Położne - Przewodniczące ORPiP / Wiceprzewodniczące ORPiP oraz Przewodniczące Komisji ds. Położnych przy ORPiP na spotkanie w dniach 23 - 24 stycznia 2018

Karta zgłoszenia uczestnictwa20 Listopada 2017

Szanowni Państwo!


NEWSLETTER NIPiP nr 2017/1113 Listopada 2017

Szanowni Państwo!


Raport miesięczny z prac PR: październik 201710 Listopada 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 10-11-20179 Listopada 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 9-11-20178 Listopada 2017

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 9/201731 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 31-10-201730 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 30-10-201726 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Radziwiłł: To nie jest żaden strajk | Stanisław Karczewski ministrem zdrowia?
Newsletter Medexpress
23 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 23-10-201720 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 20-10-201720 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Uzupełnienie monitoringu mediów 19-10-201720 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Stanowisko nr 12 podjęte na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 17.10.201719 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Komunikat prasowy

Stanowisko popierające postulaty rezydentów podpisane przez Prezesów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych19 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 19-10-201718 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 18-10-201718 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 11-10-201718 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 06-10-201711 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 10-10-201711 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 9-10-20174 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 4-10-20173 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 3-10-20172 Paźdzernika 2017

Szanowni Państwo!


Stanowisko NRPiP w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne

Jednoosobowe dyżury to patologia. Pielęgniarki i położne chcą zmian

Pielęgniarki, przedsiębiorcy, rolnicy, profesorowie wyższych uczelni. Kto może, odchodzi na emeryturę

Położna na medal - jaka powinna być i czym się wyróżniać?

Resortowa "charakterystyka" pielęgniarki szkolnej

Pediatra dla każdego dziecka

Pilne: Jakie podwyżki dla rezydentów? Jest projekt rozporządzenia!

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów? Rekomendacje pacjentów i ekspertów

Reforma emerytalna gwoździem do trumny systemu ochrony zdrowia?

Coraz więcej pacjentów skarży się na szkody medyczne w polskich szpitalach

Rośnie liczba skarg na błędy medyczne

Podsumowanie V Jubileuszowej Konferencji PFED w Warszawie28 Września 2017

Szanowni Państwo!


Wydział Nauk o Zdrowiu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

zaprasza na

dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 5.4 - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

w ramach Projektu pn. "Profesjonalne kadry medyczne - projekt kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych"
bezpłatny kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
realizowany w okresie X 2017 - IV 2018

Wnioski zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Dziewińska 17, 87-800 Włocławek
Termin składania wniosków do dnia 11.10.2017 r.
Informacja o rekrutacji - Włocławek

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w kursie kwalifikacyjnym

Formularz zgłoszeniowy

28 Września 2017

Szanowni Państwo!


Szkolna pielęgniarka według Radziwiłła: Będzie lekarzem, ratownikiem, negocjatorem i terapeutą jednocześnie

Pielęgniarki, przedsiębiorcy, rolnicy, profesorowie wyższych uczelni. Kto może, odchodzi na emeryturę

28 Września 2017

Szanowni Państwo!


Newsletter serwisu Pulsr.pl27 Września 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 27-09-201725 Września 2017

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 22-09-201720 Września 2017

Szanowni Państwo!


Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego20 Września 2017

Szanowni Państwo!


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych doradcą Ministerstwa Zdrowia

NRPiP będzie doradzać MZ ws. poprawy sytuacji pielęgniarek

Brakuje pielęgniarek - nie ma kto ich zastąpić

W czwartek 7 września br. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury ,,Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu odbył się Uroczysty Jubileusz 55-lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Patronat honorowy nad Wydarzeniem objęli: Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Prezydent Miasta Zawiercie, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Radziwiłł: Bezpłatna opieka medyczna będzie dostępna dla każdego, niezależnie od ubezpieczenia

Szpitale niegotowe do ochrony danych osobowych pacjentów

Dentobusy odjeżdżają

Anna Lignowska: Pielęgniarek jest coraz mniej

NFZ edukuje pacjentów, co zmieni dla nich tzw. sieć szpitali

Dlaczego lekarze pracują dużo? Jest stanowisko ministerstwa zdrowia

Lekarze pracują za dużo? To wina szpitali i przychodni, które zezwalają na takie praktyki

Bliżej porozumienia w sprawie podwyżek. Pielęgniarki o propozycji dyrekcji szpitala: "Jest do przyjęcia".18 Września 2017

Szanowni Państwo!


Pismo NRPiP - informacja o bezpłatnych szkoleniach NPZ - 18-09
18 Września 2017

Szanowni Państwo!


Konstanty Radziwiłł: Moralnie etyka ma prymat przed prawem | Projekt specustawy o świadczeniach zdrowotnych przyjęty
Newsletter Medexpress
18 Września 2017

Szanowni Państwo!
7 Września 2017

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że w siedzibie OIPiP we Włocławku są do pobrania druki wniosków na kursy organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu ,, Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM".

Proponowane kursy :

1.Ordynowanie leków i wypisywanie recept"dla pielęgniarek i położnych -kurs specjalistyczny,część I (przeznaczone dla magistrów lub specjalistek pielęgniarstwa i położnictwa) .
2.Ordynowanie leków i wypisywanie recept"dla pielęgniarek i położnych -kurs specjalistyczny,część I I (przeznaczone dla licencjatów pielęgniarstwa i położnictwa) .
3.Wykonanie i interpretacja zapisu EKG "- kurs specjalistyczny.
4.Wykonanie badania spirometrycznego"dla pielęgniarek -kurs specjalistyczny.
5.Pielęgniarstw geriatryczne "dla pielęgniarek -kurs kwalifikacyjny.

Kursy są bezpłatne i będą się odbywały we Włocławku

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie izby ( otrzymacie Państwo szczegóły dotyczące uczestnictwa w projekcie )

Zachęcamy do skorzystania z kursów i zapraszam.

7 Września 2017

Szanowni Państwo!


Stanowisko z Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017
7 Września 2017

Szanowni Państwo!


Beata Szydło zadowolona z ministra zdrowia | Beata Małecka-Libera: Sieć szpitali zmienia cały system
Newsletter Medexpress
29 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo!


Instrukcja jak zapisać się na kształcenie w SMK
24 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo!


Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

zapraszają pielęgniarki i położne
do udziału w

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej
"JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE"

Więcej informacji w dziale "Konferencje"
24 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo!


Jesienią możliwa rekonstrukcja rządu. Co z Radziwiłłem? | Posłowie upominają się o pielęgniarki
Newsletter Medexpress
22 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo!


Smutna prawda o SORach: Przekroczenie granicy godności
Newsletter Medexpress
16 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo!


NFZ odpiera zarzuty, że oszukał szpitale | Ile pieniędzy naprawdę dostaną pielęgniarki?
Newsletter Medexpress
2 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo!


Debata Medexpressu o leczeniu raka jelita grubego: programy lekowe nadzieją dla chorych.
Newsletter Medexpress
14 Lipca 2017

Szanowni Państwo!


Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017
13 Lipca 2017

Szanowni Państwo!


Rządowe podwyżki w zdrowiu | Lekarze wyjdą na ulice
6 Lipca 2017

Szanowni Państwo!


Na rynku pojawiła się pierwsza w Polsce aplikacja dla pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów
27 Czerwca 2017

Szanowni Państwo!


Zaproszenie na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek
23 Czerwca 2017

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 4/2017
14 Czerwca 2017

Szanowni Państwo!


Pogotowie strajkowe w sanepidach | GIS-u o suplementach diety: Rób zakupy bez podniety!
Newsletter Medexpress
12 Czerwca 2017

Szanowni Państwo!


INFORMACJA W SPRAWIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH
7 Czerwca 2017

Szanowni Państwo!


Zaproszenie do udziału w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego - wiecej informacji w zakładce "Szkolenia"
2 Czerwca 2017

Szanowni Państwo!


Porozumienie Zawodów Medycznych: Apelujemy o kompromis | Debata Medexpressu
Newsletter Medexpress
1 Czerwca 2017

Szanowni Państwo!


instrukcja zakładania konta w SMK
31 Maja 2017

Szanowni Państwo!


PISMO W SPRAWIE KLASYFIKACJI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU WYKONYWANIA W DOMU PRZEZ PACJENTA SAMODZIELNYCH TESTÓW PASKOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OKREŚLENIA POZIOMU CUKRU WE KRWI ZA POMOCĄ GLUKOMETRU LUB ODPADÓW IGIEŁ DO PENÓW ALBO ODPADÓW AMPUŁKO-STRZYKAWEK
22 Maja 2017

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) serdecznie zapraszamy wszystkie chętne pielęgniarki i położne na bezpłatne szkolenie informatyczne.
17 Maja 2017

Szanowni Państwo!


Prezydent podjął decyzję ws. Apteki dla Aptekarza | Co piąta pielęgniarka w Polsce jest w wieku emerytalnym.
Newsletter Medexpress
17 Maja 2017

Szanowni Państwo!


Convatec Szkolenie dla pielęgniarek POZ

Serdecznie zapraszamy Panie pielęgniarki środowiskowo - rodzinne na szkolenie praktyczne.
Temat: Opieka nad pacjentem leżącym w domu. Leczenie ran i żywienie specjalistyczne.

Termin: 05.06.2017 szkolenie odbędzie się w dwóch grupach pierwsze o godzinie 10.30 drugie o godzinie 12.30

Miejsce szkolenia: OIPiP ul. Dziewińska 17, Włocławek

Program szkolenia:

Firma Convatec Polska: Opatrunki specjalistyczne Convatec, innowacyjne podejście do leczenia ran przewlekłych.

Firma Nutricia Polska: Specjalistyczne żywienie medyczne w leczeniu trudno gojących się ran.

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla pielęgniarek z POZ z Włocławka i pobliskich miejscowości.
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: (54) 231-18-77
Podczas szkolenia przewidziany poczęstunek.
Szkolenie potwierdzone certyfikatem.
Liczba miejsc ograniczona15 Maja 2017

Szanowni Państwo!


SEKRETARZ STANU, JÓZEFA SZCZUREK - ŻELAZKO, SKŁADA ŻYCZENIA PIELĘGNIARKOM I PIELĘGNIARZOM W DNIU ICH ŚWIĘTA.
15 Maja 2017

Szanowni Państwo!


Szpitale złapane w sieć | Rachunek na 15 milionów dla NFZ.
Newsletter Medexpress
10 Maja 2017

Szanowni Państwo!


PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMK)
28 Marca 2017

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 2/2017
21 Marca 2017

Szanowni Państwo!


Na starcie wielkiej zmiany.
Newsletter Medexpress
20 Marca 2017

Szanowni Państwo!


Dziurawa sieć | Patecki: jesteśmy blisko sukcesu.
Newsletter Medexpress
18 Marca 2017

Szanowni Państwo!


DEBATA POŚWIĘCONA PROBLEMOM WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE
17 Marca 2017

Szanowni Państwo!


Ile chcą zarabiać pielęgniarki? | Kogo uchroni sieć?.
Newsletter Medexpress
6 Marca 2017

Szanowni Państwo!


Sieć szpitali to problem kontrowersyjny | Arłukowicz: Chazan jest niebezpieczny dla Polek.
Newsletter Medexpress
2 Marca 2017

Szanowni Państwo!


Miliony dla urzędników. NFZ rozdaje nagrody! | Kto zastąpi Radziwiłła?
Newsletter Medexpress
21 Luty 2017

Szanowni Państwo!
17 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Czarne chmury nad siecią szpitali | Hamankiewicz o Radziwille: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Newsletter Medexpress
10 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Pielęgniarki spotkały się z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko | Raport WHC: 2 lata pakietu onkologicznego.
Newsletter Medexpress
7 Luty 2017

Szanowni Państwo!


15 lutego obchodzimy Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego
7 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Maria Ochman o reformach Radziwiłła: Chaos i stracony czas | Konstanty Radziwiłł powiedział, kiedy rząd przyjmie ustawę o sieci szpitali
Newsletter Medexpress
1 Luty 2017

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2016
24 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2017 roku
24 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Zmiany w kierownictwie resortu zdrowia. Jest nowy wiceminister
Newsletter Medexpress
16 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Idą zmiany...
Newsletter Medexpress
13 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Podwyżki niedofinansowane | Co pacjentów czeka w 2017 roku?
Newsletter Medexpress
11 Stycznia 2017

Szanowni Państwo!


Ankieta dotycząca świadomości społeczeństwa na temat roli pielęgniarki, położnej w POZ
Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry