Przewodnicząca ORPiP - Małgorzata Zawirowska - przyjmuje interesantów codziennie w godz.: 9.00-15.00


Wiceprzewodnicząca ORPiP - Beata Ulanowska


Sekretarz ORPiP - Jolanta Świerska
przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki
w godz. 15:00-16:00

Skarbnik ORPiP - Anna Żebrowska


Pracownik biura - Marianna Oczachowska
- codziennie w godz.: 9.00-15.00

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych we Włocławku Danuta Płoszaj-Ziółkowska
przyjmuje interesantów w co drugi czwartek w godz.: 14.00-16.00
Codziennie pełni dyżur pracownik zaprzysiężony - Marianna Oczachowska

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Wiesław Bochenek.
Codziennie pełni dyżur pracownik zaprzysiężony biura Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych - Marianna Oczachowska

Radca prawny OIPiP - Anna Nowak
- w czwartki w godz.: 12.00-15.30