Przewodnicząca ORPiP - Małgorzata Zawirowska


Wiceprzewodnicząca ORPiP - Beata Ulanowska


Sekretarz ORPiP - Jolanta Świerska

Skarbnik ORPiP - Anna Żebrowska


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych we Włocławku Danuta Płoszaj-Ziółkowska


Radca prawny OIPiP - Anna Nowak
- w czwartki w godz.: 12.00-15.30