Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów,
które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu zamieszczonym na stronie internetowej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku znajdującym się w zakładce RODO.

ROZUMIEM

Wszystkim solenizantom i jubilatom spełnienia marzeń,
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
radości każdego dnia oraz samych wyjątkowych, niezapomnianych chwil
w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
we Włocławku
życzy
Małgorzata Zawirowska
Przewodnicząca