24 Września 2019

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielenie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 roku...

11 Maj 2013

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, z dnia 12 kwietnia 2013 roku..

21 Czerwiec 2012

Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa Dr hab. Maria Kózka.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położna
w oddziałach szpitalnych.

21 Czerwiec 2012

Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka.

Opinia
Czy położna tak jak pielęgniarka może realizować świadczenia zdrowotne we wszystkich oddziałach szpitalnych ZOZ ?


12 Czerwiec 2012

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr Leokadia Jędrzejewska
Opinia w sprawie niezbędnych kwalifikacji położnej do szycia naciętego krocza bez zlecenia lekarskiego

8 Luty 2012

Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka.
Opinia w sprawie pobierania krwi do badań laboratoryjnych i wykonywania badań laboratoryjnych przez pielęgniarki

7 września 2011

Konsultant wojewódzkiego ds anestezjologii i intensywnej opieki Marzena Komidzierska Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji - Wytyczne ERC 2010

4 lipca 2011

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa profilaktyka ryzyka upadku...

3 czerwca 2011

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią.

13 stycznia 2011

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego.

21.10.2009

Zalecenia konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych, wprowadzone do praktyki pielęgniarskiej w roku 2001.