Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 201220 Grudzień 2012

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej będzie udostępniana podmiotom leczniczym bezpłatnie po podpisaniu umowy z CSIOZ - więcej informacji w załączeniu s. 15. Po raz pierwszy od 100 lat możemy opisać wykonywanie praktyki pielęgniarskiej w oparciu o międzynarodowy standard pielęgniarski.

Informacje o Klasyfikacji (2012) i wersja 2011 znajdują się na stronie www.ptp.na1.pl

Biuletyn Informacyjny CSIOZ...7 Grudzień 2012

Szanowni Państwo!


Program SHE wspiera kobiety żyjące z HIV

Zakażenie HIV dla kobiety, oprócz konsekwencji zdrowotnych, zazwyczaj wiąże się ze szczególnie dużym obciążeniem psychicznym. Bez odpowiedniego wsparcia trudno kobietom żyjącym z HIV sprostać wyzwaniom, jakimi są m.in. akceptacja zakażenia, ujawnienie go najbliższym czy uzyskanie dobrej jakości opieki medycznej. Z pomocą przychodzi im Program SHE - w 2012 roku w ramach Programu odbył się cykl pięciu otwartych warsztatów edukacyjnych, od 1 stycznia dostępna będzie strona internetowa, stworzona z myślą o szczególnych potrzebach kobiet żyjących z HIV.

Więcej informacji...4 Grudzień 2012

Szanowni Państwo!


Informujemy o nowym czasopiśmie pielęgniarskim IGIEŁKI, którego wydawcą jest Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego.
We wrześniu podczas konferencji psychiatrycznej został wydany nr promocyjny. Szczegóły co do prenumeraty, zasad publikacji
oraz o samych IGIEŁKACH znajdą Państwo na stronie www.frpp.org.pl22 Listopad 2012

Szanowni Państwo!


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przesyłamy informację z Seminarium, które miało miejsce w dniu 6 listopada 2012 r., które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników. Informacja prasowa w załączeniu oraz na stronach.
www.ptp.na1.pl

www.efnweb.be

Ostatnie lata pokazały, że mamy jeszcze wiele do zrobienia w środowisku jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy pielęgniarek. Mamy sygnały, że pielęgniarki, które uległy zakłuciu są zastraszane, zaniża się ich kompetencje nie zwracając uwagi na czynniki środowiskowe, które to powodują.

W imieniu organizatorów spotkania
z poważaniem
mgr Dorota Kilańska
Zarządu Oddziału
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi


20 Listopad 2012

Szanowni Państwo!


Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku organizuje kursy dla pielęgniarek i położnych:

- język niemiecki dla pielęgniarek, położnych oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych;
- język angielski dla służb medycznych.

Wyczerpujących informacji udzielimy telefonicznie: 662 255 279 lub 728 911 463. Zapraszamy też na naszą stronę internetową: www.cspidz.pwsz.wloclawek.pl

Istnieje możliwość dofinansowania w/w kursów przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Planujemy też w niedalekiej przyszłości uruchomić kurs:
- pozyskiwanie informacji z Internetu i obsługa poczty elektronicznej.13 Listopad 2012

Szanowni Państwo!


PROŚBA

    Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z wiarą w dobro i wielkie serce Pielęgniarek, Położnych, Pielęgniarzy
oraz Pracowników Ochrony Zdrowia jak również ich rodzin, znajomych i wszystkich ludzi dobrej woli ośmiela się prosić o wsparcie
i przekazanie 1% podatku dochodowego wypełniając zeznanie.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38)
wpisujemy Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach i KRS: 0000154303
na numer konta: 70 9557 1032 0000 2424 2000 0001


    Każda wpłacona złotówka z podatku oraz dar Waszych serc przybliży uruchomienie Domu Seniora Pielęgniarki, da radość
i bezpieczeństwo potrzebującym pomocy.

Za Dary Serc dziękuje:     

Bożena Banachowicz     
Vice Prezes Fundacji Almach8 Listopad 2012

Szanowni Państwo!


Centrum Edukacji i Doskonalenia Zawodowego przy Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku jest instytucją szkoleniowa oferującą kursy i szkolenia dla różnych grup zawodowych, w tym również dla pielęgniarek.

Obecnie rozpoczynają się dwa kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek z zakresu:
- pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki;
- opieka długoterminowa.

Koszt szkoleń to 1.400 zł. Czas trwania: 6 miesięcy.

Zgodnie z Regulaminem kursów kwalifikacyjnych oraz założeniami Organizatora, dwa pozostałe szkolenia, na które CEiDZ posiada pozwolenie, tzn. pielęgniarstwo ratunkowe oraz pielęgniarstwo rodzinne uruchomione zostaną w miesiącu czerwcu 2013 r. Rekrutacja na oba kursy trwa do wyczerpania limitu miejsc określonego przez kierownika. Szczegóły znajdują się na stronie www.wshe.pl w zakładce Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek.

Zapraszamy do zapozania się z ofertą szkoleniową CEiDZ na stronie internetowej www.wshe.pl. Wszystkie informcje można uzyskać telefonicznie pod nr (+48) 660.718.253 oraz ceidz@wshe.pl5 Listopad 2012

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem komisji socjalnej dotyczącym zasad przyznawania pomocy finansowej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, który można znaleźć w dziale Prawo

.
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej znajduje się w dziale Wnioski31 Październik 2012

Szanowni Państwo!


Ukazał się trzeci numer kwartalnika naukowego ,,Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne", w którym publikowane
są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy. Patronat nad czasopismem sprawuje Instytut Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Zapraszamy do lektury publikacji na stronie www.pnn.wshe.pl.16 Październik 2012

Szanowni Państwo!


Składy osobowe komisji powołanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
we Włocławku VI kadencji lata 2011-2015.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji w dziale Ogłoszenia
4 Październik 2012

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprezentowanie wierszyku pt."NOWOTWOREK". Autorka pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, na oddziale Neurlogii i jest pielęgniarką.


2 Październik 2012

Szanowni Państwo!


Dziś ruszył przygotowany we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych serwis internetowy www.edukacjapacjenta.pl oferujący dla Pielęgniarki i Położnej:

1. Na początku z dziedziny Pediatrii (m.in. szczepień, dermatologii, higieny i opieki nad noworodkiem, prawidłowego odżywiania dziecka itp.). dostęp do materiałów edukacyjnych, pomocy szkoleniowych, wyrobów medycznych czy próbek produktów- całkowicie bezpłatnie.

2. Wirtualnego Konsultanta/BOOTa - wyposażonego w wiedzę medyczną z zakresu Pediatrii (24/h wsparcie merytoryczne Pielęgniarki i Położnej). Start planowany na 12.2012 - całkowicie bezpłatnie

3. Platformę e-learning - umożliwiającą korzystanie z oferty szkoleniowej z certyfikacją. Start planowany na Q1 2013 - całkowicie bezpłatnie25 Wrzesień 2012

Szanowni Państwo!


Wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych uruchamiamy 01.10.2012 internetowy serwis edukacyjny pod adresem www.edukacjapacjenta.pl którego adresatem są Pielęgniarki i Położne na co dzień edukujące pacjentów z zakresu Pediatrii (m.in. szczepień, dermatologii, higieny i opieki nad noworodkiem, prawidłowego odżywiania dziecka itp.) na ternie całego kraju.

17 Wrzesień 2012

Szanowni Państwo!


Petycja do Pani Wojewody odczytana w imieniu samorządów Pielęgniarek i Położnych Bydgoszczy, Torunia i Włocławka w dniu 14.09.2012 r na pikiecie przed urzędem wojewódzkim.
5 Wrzesień 2012

Szanowni Państwo!


Oferta edukacujnadla dla służb medycznych PWSZ we Włocławku

Więcej informacji:
5 Wrzesień 2012

Szanowni Państwo!


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą bezpłatnych studiów podyplomowych dla naszych koleżanek i kolegów z całej Polski. Oferta jest na tyle atrakcyjna, iż naszym zdaniem należałoby ją przekazać jak największej grupie zainteresowanych. Możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych (catering i noclegi również bezpłatne) w wielu regionach kraju organizowanych przez renomowaną uczelnię jest niewątpliwie korzystna dla naszego środowiska. Drugi projekt dotyczy już nie tylko pielęgniarek i położnych, ale i innych osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym. Jednocześnie informujemy, iż od czerwca przewidywana jest kolejna tura tej formy kształcenia podyplomowego (prosimy o zamieszczenie powyższych informacji na Państwa stronie internetowej).

Więcej informacji: www.oipip.kadan.pl17 Sierpień 2012

Szanowni Państwo!

Komunikat Ministerstwa Gospodarki


Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu
w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też Regon.

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.8 Sierpień 2012

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne filmy z Konferencji poświęconej ICNP (R), która odbyła się w dnia 2-3 czerwca 2012 r. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami szczególnie reprezentującej Międzynarodową Radę Pielęgniarek C.Bartz i P. Sousa z Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP (R) w Portugalii, a także szczególnie wystąpienia dr Hanny Grabowskiej pokazującego ogrom pracy wykonanej przez Oddział PTP w Gdańsku na rzecz upowszechnienia ICNP (R). W podsumowaniu Konferencji zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Dyrektora CSIOZ L. Sikorskiego czas 10 min 37 '.

Filmy są dostępne na stronie:
http://www.konferencja-csioz.home.pl/filmy.html

19 Lipiec 2012

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych we Włocławku, w dziale "Prawo"19 Lipiec 2012

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania w ramach prewencji zawodowej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki (12 maja)
i Dnia Położnej (8 maja). W siedzibie OIPiP we Włocławku.

"Galeria"21 Czerwiec 2012

Szanowni Państwo!

Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa Dr hab. Maria Kózka.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położna
w oddziałach szpitalnych.

21 Czerwiec 2012

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka.

Opinia
Czy położna tak jak pielęgniarka może realizować świadczenia zdrowotne we wszystkich oddziałach szpitalnych ZOZ ?


12 Czerwiec 2012

Szanowni Państwo!

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr Leokadia Jędrzejewska
Opinia w sprawie niezbędnych kwalifikacji położnej do szycia naciętego krocza bez zlecenia lekarskiego

17 Maj 2012

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do przeczytania wypowiedzi:

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej - pielęgniarki i położne o sobie..."

8 Maj 2012

Szanowni Państwo!


Witamy serdecznie na odnowionej stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Od tej chwili możliwe jest min. korzystanie
z formularza kontaktowego, który znajduje się w dziale "Kontakt". Dzięki niemu możecie wysłać wiadomość do izby bez zakładania
lub logowania się na własną pocztę elektroniczną.

Mamy nadzieję, że witryna przypadnie do Państwa gustu i będziecie jeszcze chętniej ją odwiedzać.

Zapraszamy do korzystania ze strony a także do zabrania swojego głosu w sondzie poniżej.

WEJDŹ I ZAGŁOSUJ W NASZEJ SONDZIE!!!13 Kwiecień 2012

Szanowni Państwo!


Przedstawiamy zdjęcia z wystawy odbywającej się we Wzorcowni.

3 Kwiecień 2012

Szanowni Państwo!


UWAGA!!!


Uprzejmie informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

Kredyt Bank S.A. O/Włocławek
Numer rachunku: 98 1500 1780 1217 8005 7933 0000
26 Marzec 2012

Szanowni Państwo!


APEL

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Włocławku wyraża poparcie dla strajkującego personelu szpitala w Koninie.
Naszym wspólnym celem jest troska o lepsze życie, poprawę bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych.
Obserwujemy brak rezultatów negocjacji, a przedłużający się protest głodowy naraża na utratę zdrowia Nasze Koleżanki.

Forma protestu, którą prowadzą Nasze Koleżanki od ponad miesiąca, świadczy o wielkości tego problemu jak i wyjątkowej ignorancji problemów środowisk pracowników medycznych.

Jesteśmy z Naszymi Koleżankami! Upominają się nie tylko o siebie, ale o godność pracowników w ochronie zdrowia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
26 Marzec 2012

Szanowni Państwo!

Wysokości składki członkowskiej w 2012r
dla osób wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wynosi

37,70 zł miesięcznie

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998r. o pożyczkach i kredytach studenckich (dz. U. Nr 108, poz. 685,
z późn. zm.) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w czwartym kwartale 2011 r. wynosiło 3769,83 zł.
8 Luty 2012

Szanowni Państwo!

W internecie pojawił się nowy portal - Kwiat Mam (www.kwiatmam.pl) ze specjalną sekcją - Kwiat Położnych. Serwis kierujemy
do kobiet w ciąży oraz młodych rodziców ale również do czynnie wykonujących zawód położnych oraz kandydatek do zawodu.

Artykuły wyświetlane na www.kwiatmam.pl poruszają tematy opieki przedkoncepcyjnej, ciąży, porodu, połogu, ginekologii, onkologii ginekologicznej i zdrowia noworodka. Zawartość merytoryczną portalu będą regularnie wzbogacać nowe artykuły tematyczne oraz materiały z konferencji i sympozjów dla położnych. W przygotowaniu jest osobny dział sprawozdań z konferencji naukowych. Celem nowego działu będzie przedstawienie najciekawszych wykładów w skróconej formie, aby wszelkie nowe trendy w medycynie docierały do jak najszerszej grupy zainteresowanych, przede wszystkim położnych.

Do odwiedzania strony Kwiat Mam i poszerzania wiedzy będą motywować użytkowników internetu liczne konkursy z nagrodami.
Już teraz uruchomiliśmy konkurs dla położnych, w którym można wygrać materiały edukacyjne, prenumeratę czasopism medycznych
i sfinansowanie udziału w konferencji lub zjeździe naukowym.

Zapraszamy www.kwiatmam.pl8 Luty 2012

Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka
Opinia w sprawie pobierania krwi do badań laboratoryjnych i wykonywania badań laboratoryjnych przez pielęgniarki3 Luty 2012

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym w dziale "Prawo" zostały zamieszczone dwie ustawy. Pierwsza z nich to Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011. Druga zaś to Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Zapraszamy do lektury.
1 Luty 2012

Szanowni Państwo!

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych rozpoczęła regularną współpracę z portalem zdrowie.wieszjak.pl. Współpraca umożliwia Państwu zamieszczanie na łamach portalu opinie, komentarze, analizy, przemyślenia związane funkcjonowaniem samorządu pielęgniarek i położnych. Jest to nowatorska idea, która stwarza Państwu możliwość podzielenia się swoimi sukcesami, wyzwaniami, przed którymi stoicie, ale także bolączkami, które Was trapią. Portal jest otwarty zarówno dla izb, jak i ich członków. Tematy wybieracie Państwo sami, redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ich skracania, niemniej zmiany będą na bieżąco z Państwem konsultowane. Zbliża się koniec miesiąca, to dobra okazja do podsumowania pracy okręgowych izb. Zachęcam Państwa do wysyłania materiałów i tym samym, upublicznienia Waszego głosu.

Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry